Projektowanie sieci teletechnicznych

Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań teletechnicznych. Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie projektowania sieci teletechnicznych, które zapewnią Państwu najwyższą jakość, optymalizację kosztów i szybki czas realizacji. Nasze usługi projektowania sieci teletechnicznych są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zapewniamy fachowe doradztwo oraz pełne wsparcie techniczne.

Nasza oferta w zakresie projektowania obejmuje:

Projektowanie przebudowy sieci teletechnicznej w związku ze zmianami układu drogowego

Optymalizujemy rozwiązania projektowe zarówno w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, jak również przygotowując dokumentację projektową dla innych wykonawców.

Projektowanie budowy kanałów technologicznych

Zawsze dobieramy najlepsze rozwiązania dla każdej kategorii dróg zgodnie z wymaganiami Zamawiających i najnowszymi rozporządzeniami ministerialnymi.

Projektowanie kabli światłowodowych w kolektorach ściekowych

Ogromne doświadczenie praktyczne i stały serwis sieci światłowodowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. pozwala nam zawsze dobrać właściwe rozwiązania projektowe zarówno dla nowobudowanych Kolektorów, jak i czynnej sieci.

Projektowanie budowy przyłączy teletechnicznych.

Bezboleśnie przeprowadzimy przez gąszcz wymagań zarządców dróg i właścicieli sieci teletechnicznych.

Projektowanie usuwania kolizji z siecią teletechniczną w związku z budową budynków

Potrafimy rozwiązać małe i duże problemy wynikłe z kolizji projektowanych budynków z siecią teletechniczną. Pomagamy zarówno deweloperom, jak i indywidualnym inwestorom.

Przygotowanie wyceny inwestycji teletechnicznej i wycena szkód

Działając od dziesiątek lat posiedliśmy duże doświadczenie w optymalizacji kosztów i właściwej kalkulacji inwestycji teletechnicznych. Działając na rynku wykonawczym znamy doskonale fluktuujące ceny materiałów, robocizny, narzuty, etc. Jesteśmy w stanie przygotować zgodne z metodologią i oparte na cenach rynkowych kosztorysy inwestorskie oraz wyceny szkód związanych siecią teletechniczną na potrzeby roszczeń w stosunku do ubezpieczycieli.