Budowa teletechnicznych sieci napowietrznych

Wykonujemy przebudowę napowietrznych sieci teletechnicznych. Realizujemy w tym zakresie kablowanie linii napowietrznych do ziemi, przewieszanie i przebudowę kabli światłowodowych i miedzianych, przebudowę przyłączy abonenckich, zmianę lokalizacji słupów kolidujących z projektowaną inwestycją.