LISTA AKTUALNIE REALIZOWANYCH PRAC:

  1. Przebudowa sieci teletechnicznej w związku z budową VARSO TOWER w Warszawie (ul. Chmielna).
  2. Przebudowa sieci teletechnicznej: ul. Kościuszki i Sosnowa w Markach.
  1. Przebudowa zakresu teletechniki w związku z przebudową ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich.
  2. Przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE oraz Straży Granicznej w związku z budową budynku przy ul. Boryszewskiej w Warszawie.
  3. Przebudowa sieci teletechnicznej w związku z rozbudową ulic Głębockiej i Berensona w Warszawie.
  4. Budowa doświetleń przejść dla pieszych w Pruszkowie.
  5. Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. oraz budowa przyłącza do budynku przy ulicy Konstruktorskiej w Warszawie.
  6. Przebudowa przyłączy telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym wjazdem do posesji przy ulicy Łuczek w Warszawie.
  7. Zabezpieczenie kanalizacji TT oraz regulacja studni kablowych w związku z budową Centrum Logistycznego w Wiskitkach.
  8. Przebudowa sieci teletechnicznej NETIA w ulicy Sterniczej w Warszawie kolidującej z projektowaną zabudową wielorodzinną.
  9. Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku przy ulicy Okopowej w Warszawie.
  10. Usunięcie awarii kabli światłowodowych w kanalizacji ściekowej MPWiK w ulicy Tamka w Warszawie.
  11. Usunięcie awarii kabli światłowodowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Czajka w Warszawie.
  12. Budowa przyłącza TT oraz usunięcie kabli i kanalizacji kablowej w związku z budową budynku przy ulicy Waliców w Warszawie.
  13. Budowa kabla światłowodowego Innogy Stoen Operator na terenie centrum handlowego Wola Park w Warszawie.
  14. Budowa rurociągu kablowego i kabla światłowodowego na potrzeby sterowania urządzeń sieci kanalizacji ściekowej w Starych Babicach.Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej NETIA w ulicy
  15. Grzybowskiej w Warszawie- budowa ław betonowych oraz obniżenie studni kablowych.
  16. Budowa kabla światłowodowego przy linii 110kV Wiktoryn- Południowa.

LISTA ZREALIZOWANYCH WAŻNIEJSZYCH PRAC:

 1. Przebudowa sieci teletechnicznej przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie
 2. Budowa przyłącza TT do budynku przy ul. Gładkiej 22 w Warszawie
 3. Kompleksowa przebudowa sieci teletechnicznej na budowie przy ulicy Obozowej róg Prymasa Tysiąclecia
 4. Budowa sieci monitoringu i przebudowa kanalizacji TT przy ul. Cyraneczki w Józefosławiu
 5. Przebudowa sieci teletechnicznej w związku z budową ulicy 37 KUD na Wilanowie
 6. Przebudowa sieci teletechnicznej na terenie kompleksu biurowego Flanders w Warszawie
 7. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Błońskiej w Pruszkowie
 8. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Zorzy w Starym Klaudynie
 9. Naprawa studni teletechnicznych w związku z budową drogi rowerowej  wzdłuż ul. Puławskiej
 10. Modernizacja odcinka sieci światłowodowej w ulicy Waszyngtona w Warszawie
 11. Budowa komponentów aktywnych przejść dla pieszych oraz doświetlenia przejść w Pruszkowie
 12. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych ( rejon ul. Prosta, Towarowa, rondo Daszyńskiego)
 13. Usunięcie awarii kabli światłowodowych w kanalizacji ściekowej MPWiK na Krakowskim Przedmieściu
 14. Przebudowa i zabezpieczenie sieci ORANGE i innogy przy ul. Belgradzkiej w związku z przebudową skrzyżowania
 15. Budowa łącznika do kanalizacji ORANGE z terenu GPZ Towarowa w Warszawie (innogy STOEN Operator)
 16. Budowa przyłącza teletechnicznego do kompleksu sportowego UKSW przy ul. Wóycickiego w Warszawie
 17. Przebudowa sieci teletechnicznej w związku z rozbudową ul. Faszyckiej i Fabrycznej w Błoniu
 18. Budowa kabli światłowodowych w Kolektorze Burakowskim BIS
 19. Budowa kabli światłowodowych OPGW w związku z przebudową sieci 110kV w ul. Ciszewskiego w Warszawie
 20. Przebudowa sieci ORANGE Polska i POLKOMTEL w związku z budową wjazdu na terenu Cytadeli Warszawskiej
 21. Roboty branży teletechnicznej przy rozbudowie skrzyżowania w m. Góra i Janówek Pierwszy
 22. Budowa przyłączy światłowodowych przepływomierzy w kanalizacji ściekowej w Warszawie (MPWiK)
 23. Przebudowa sieci teletechnicznej w związku ze zmianą układu drogowego na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich (DW719) oraz ul. Prusa w Pruszkowie.
 24. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz budowa przyłącza do biurowca West Station w Warszawie
 25. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Chrzanowskiego w Grodzisku
 26. Przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE i T-Mobile w ul. Grójeckiej w Warszawie
 27. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Kościuszki w Milanówku
 28. Budowa kabli światłowodowych dla innogy STOEN Operator w relacjach Lipowa-Wybrzeże Kościuszkowskie, Ostródzka-Łabiszyńska, Ordona-Prymasa Tysiąclecia, Rudzka-Cieślikowskiego, Wilanowska-Aleja Niepodległości, KingCross Praga
 29. Budowa kabli światłowodowych na terenie Elektrociepłowni Żerań, Kawęczyn, Siekierki
 30. Przebudowa sieci teletechnicznej w miejscowości Janówek
 31. Budowa inteligentnych przejść dla pieszych na terenie miasta Pruszków
 32. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Kasprzaka w Warszawie
 33. Przebudowa sieci teletechnicznej i budowa przyłączy do budynków biurowych przy ul. Konstruktorskiej 7 i Konstruktorskiej 9
 34. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Kopalnianej w Warszawie
 35. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Wiązanej w Warszawie
 36. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Kowalczyka w Warszawie
 37. Przebudowa sieci teletechnicznej w ulicy Krasińskiego w Milanówku
 38. Budowa przyłącza do restauracji McDonald’s przy ul. Klasyków w Warszawie
 39. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie stacji STP Kabaty
 40. Budowa kabli światłowodowych w kanalizacji ściekowej w relacji: Dobra-Farysa; Aleja Waszyngtona 3-ul. Dąbrowszczaków 9, ul. Dobra-Koszykowa.
 41. Usuwanie awarii kabli światłowodowych w kanalizacji ściekowej w ul. Miodowej oraz w kolektorze E1 w Warszawie
 42. Przebudowa sieci teletechnicznej w Okuniewie (DW 637)
 43. Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Piastowskiej w Broniszach
 44. Przebudowa szafy ONU i budowa przyłącza do budynku przy ul. Pięknej 49 w Warszawie
 45. Przebudowa sieci ORANGE, POLKOMTEL i NETIA przy ul. Postępu 4 w Warszawie
 46. Przebudowa sieci ORANGE, POLKOMTEL i NETIA przy ul. Postępu 14 w Warszawie
 47. Przebudowa sieci teletechnicznej przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie
 48. Przebudowa sieci teletechnicznej PKP Utrzymanie i TK Telekom w związku z budową P&R w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza 2a
 49. Przebudowa sieci teletechnicznej i budowa przyłączy do budynku CEDET w Warszawie (Aleje Jerozolimskie/Krucza – dawny SMYK)
 50. Przebudowa sieci napowietrznej w ul. Wiązanej w Warszawie
 51. Przebudowa sieci teletechnicznej w Woli Gołkowskiej
 52. Budowa przyłączy teletechnicznych do budynku przy ul. Wroniej
 53. Budowa przyłączy teletechnicznych do budynku przy Alei Róż w Warszawie
 54. Przebudowa sieci teletechnicznej w związku z rozbudową ul. Lazurowej w Warszawie
 55. Budowa rurociągu i kabla światłowodowego EXATEL z ul. Strzygłowskiej do Emowa
 56. Budowa rurociągu i kabla światłowodowego do stacji radarowej w województwie podlaskim
 57. Budowa kabla światłowodowego w kanalizacji ściekowej w związku z układem przesyłowym pod Wisłą do OŚ Czajka
 58. Budowa łącznika światłowodowego w kanalizacji ściekowej między szafą przy ul. Światowida a zakładem sieci Nowodwory

A ponadto… tysiące kilometrów wybudowanych kabli miedzianych i optycznych, setki przyłączy teletechnicznych, dziesiątki usuniętych awarii i drobnych realizacji…

Ale przede wszystkim… setki zadowolonych klientów i kilkadziesiąt lat z powodzeniem na rynku.